Uredski namještaj

Da bi se došlo do poslovnog cilja potrebno je predano raditi, biti efikasan, kvalitetan i konkurentan. Poznato je da čovjek radi bolje i kvalitetnije ukoliko se lijepo osjeća. Da bi se što bolje osjećali na Vašem radnom mjestu, uvelike Vam može pomoći i prostor u kojem radite. Uz to što mora biti udoban, mora zadovoljavati neke funkcionalne zadaće te ergonomske uvjete.

S obzirom da je uredski prostor vrlo bitan faktor uvjeta rada i motivacije ljudi koji borave u njemu, pri odabiru materijala i samom projektiranju velika pažnja se posvećuje upravo tome kako će se ljudi osjećati u njemu.